KALİTE ANLAYIŞIMIZ

* Eğitim – öğretimin ticari bir faaliyet olmanın ötesinde bir insani hizmet olduğunu bilmek ,

* Öğrencinin akademik başarısı kadar, yetenek ve eğilimlerine uygun biçimde yaşama hazırlanması ve mutluluğunun ön planda tutulmasına önem vermek ,

* Öğrencinin mutlu olacağı bir ortam yaratmak, eğitimde başarının temeli olarak mutluluğu ve motivasyonu hedeflemek ,

* Okul bünyesinde sadece öğrencinin eğitim ve öğretiminin değil, ailevi ve kişisel sorunlarının da çözümlenmesini hedeflemek ,

* Hak edilen bir özgüven kazanmak ,

* Sosyal ve biresysel beceriler geliştirmek,

* Yaşam boyu mükemmeli amaç edinmek,

* Araştırarak ve öğrenerek gelişmek,

* Inovasyon ile öncülük etmek,

* Vatandaşlık duygusuna sahip olmak,

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, aklın ve bilimin dışında hiçbir ideoloji veya kavramın savunuculuğuna kapılmayan bireyler olmak.

TAD KOLEJİ ANA STRATEJİLERİ

- Öğrencinin, iyi bir üniversite eğitimine en iyi hazırlığı yapmasını sağlayarak, üniversite sınavlarında en üstün başarıya ulaşmasını sağlamak,

- İngilizceyi çok iyi düzeyde yazmak, anlamak ve konuşmak,

- Yoğun ve sistematik bir proje, tasarım ve araştırma uygulamaları süreci içinde, öğrencinin bilimsel düşünceye sahip, teknolojiye hakim olmasını sağlamak,

- Yoğun ve planlı bir etkinlikler ve öğrenme süreci içinde; Öğrencinin sıradışı ve olağanüstü sosyal ve kültürel becerilerle donatılmış olmasını sağlamak,

- Eğitim müfredatı dışında düzenlenecek ve uygulanacak olan sistemli bir “Eğitime Destek Unsurları” ile; Öğrencinin, özgüveni yüksek, dünyanın her yerinde uyumlu bir yaşam sürecek kadar evrensel koşullara, değerlere hakim ve sahip olmasını sağlamak,

- Okul bünyesindeki tüm etkinlikler ile eğitim ve öğretim sürecinde uygulanacak sistemli ve bütüncül bir yönlendirme ile; Öğrencinin, milli, dini, ahlaki, sosyal anlamda toplumsal değerlerle dengeli biçimde barışık olmasını ve onlara hakim ve sahip olmasını sağlamak. Sosyal ve siyasi anlamda fanatik bir yalınlıktan uzak durmasını sağlamak,

- Eğitim ve hizmet personelinde, kapsamlı bir hizmet içi eğitim modeli geliştirip uygulayarak, tüm çalışanlara “Sertifika” verilmesi suretiyle “ TAD Akreditasyonu” yaratmak,

- Öğrencinin yetenekleri ve eğilimlerini özel ve bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarmak, buna göre eğitim sürecindeki başarısını değerlendirmek ve yönlendirmek. Başarılı olduğu konularda teşvik etmek, başarısız olduğu yönlerde ise desteklemek ve dışlamamak.

- Öğrencinin yaşama hazırlanması için, eğitim sürecinde staj niteliğinde ve kişisel yetenek ve eğilimlerine uygun işlerde, yaz tatillerinde bilfiil profesyonel anlamda çalışmasını, sorumluluk almasını ve iş disiplini ile tanışmasını sağlamak,

- Öğrencinin sadece okul içindeki değil ailesindeki ve sosyal çevresindeki tüm sorunları ele alan bir “Sosyal Hizmet” modelini kurarak; Öğrencinin tüm yaşamsal sorunlarını eğitim ile bütünleştirerek çözmeyi hedeflemek, Bu anlamda, öğrencinin aile içi sorunlarını, olabilecek kötü alışkanlıklarını izlemek ve çözüm üretmek.