Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Zümresi

Bilişim Teknolojileri; modern toplumların vazgeçilmez bir yapı taşı hâline gelmiştir. Birçok ülke Bilişim Teknolojileri konusundaki gelişmeleri anlamaya çalışırken aynı zamanda bu teknolojilerin temel kavramlarını ve kullanım becerilerini öğretmek için gerekli değişimleri öğretim programları içine yerleştirmeye başlamışlardır. Günümüzün modern okullarında da Bilişim Teknolojileri bir yandan anlamlı öğrenme etkinliklerinin gerçekleşmesine katkı yaparken bir yandan da aktif kullanım sağlamaktadır.

Bilişim Teknolojilerini aktif kullanan bireylerde;

Eleştirel düşünme, karar verebilme, beklenmeyen durumlarda ortama hâkim olabilme, grup içerisinde çalışabilme, iletişim becerilerine sahip olma, çok yönlü olma, gelişen ve değişen teknolojiyi takip etme gibi özellikler görülmektedir.