Matematik Zümresi

İnanıyoruz ki çocuklarımızın hayatta karşılaşacağı her zorluk birer problemdir ve her problemin birden fazla çözüm yolu vardır.  Matematik derslerinde hedefimiz, matematiksel kavramları anlayabilen, bu kavramlar arasında bağlantı kuran ve öğrendiklerini hayatında uygulayabilen bireyler yetiştirmektir.

Bu hedef ve M.E.B. tarafından belirlenmiş kazanımlar doğrultusunda matematiği somutlaştıran, diğer derslerle bağlantısını kuran, öğrencileri hem bireysel hem de grup içerisinde aktif hale getirebilen;  materyal, araç – gereç kullanımını ön planda tutarak öğrenme ortamını zenginleştiren bir okul olmayı amaç edinmiş durumdayız.