Müzik Zümresi

Sanatla bütünleşmemiş bir eğitimin yarım kalacağını düşünmekteyiz. Bu düşünceye paralel olarak okulumuzda müzik dinlemekten ve dilediği müziği yorumlamaktan haz duyan, evrensel ve yöresel seslere aşinalık kazanmış öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. İlerleyen yaş düzeyleri için her öğrencinin ilgi ve yeteneği doğrultusunda bir enstrümana yönelmesini teşvik edici bir eğitim – öğretim ortamı yapılandırmaktayız.