Sınıf Öğretmeni Zümresi

Öğretmen; Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı ya da teknik bilgileri öğretmek olan kimsedir.

Sınıf öğretmeni; Çalıştığı okulda öğrencilere temel düzeyde matematik, türkçe, sosyal bilimler, fen bilimleri, gibi dallarda eğitim veren ve okuma-yazma öğreten kişidir.

Sınıf öğretmeninde olması gereken özellikler:

 

 1. Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,

 

 1. Sözel ve sayısal düşünme yeteneği gelişmiş,

 

 1. Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

 

 1. İyi bir öğrenmeortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,

 

 1. Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

 

 1. İnsanlarla iyi iletişimkurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

 

 1. Öğrencilerin duyguve düşüncelerini anlayabilen,

 

 1. Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

 

 1. Eğitim vereceği sınıfın düzeyine uygun yıllık, aylık, haftalık ve günlükçalışma planı hazırlar, bu planı uygular.

 

 1. Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır.

 

 1. Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur.

 

 1. Eğitim ile ilgili sorunları gelişmeleri izler, bunların öğretimprogramlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur.

 

 1. Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar.

 

 1. Öğrenci velileri ile yakın ilişkikurarak, işbirliği ile eğitimi yürütür.