13 EKİM ANKARA”NIN BAŞKENT OLUŞ
13/10/2018

27 Aralık 1919’da Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi le, şehir Millî Mücadele’nin karargâhı olmuştu.

23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da açılmasıyla da yeni Türk devletinin temelleri atıldı. Kurtuluş Savaşı buradan yönetildi. Böylece Ankara, fiilen başkent durumuna geldi.

Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasından sonra, İtilâf Devletleri’nin askerleri İstanbul’dan çekildiler. İstanbul’un işgalden kurtulması ile yeni devletin başkentinin neresi olacağı tartışılmaya başlandı. Bazı kişiler İstanbul’un başkent yapılmasını istiyorlardı. Ancak meclisin Ankara’da açılması, buraya fiilen hükümet merkezi olma niteliği kazandırmıştı. Ayrıca Ankara, Türkiye’nin merkezinde, askerî ve coğrafî özellikleriyle başkent olabilecek konumdaydı.

İsmet Paşa (İnönü), bir kanun teklifi hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu.

“Türkiye Devleti’nin başkenti Ankara’dır.” şeklindeki bir maddelik kanun teklifi kabul edildi (13 Ekim 1923).

Kanunun yürürlüğe girmesiyle Ankara yeni Türk devletinin başkenti oldu.

Okulumuzda da 13 Ekim Ankara” nın Başkent oluşu 2/A sınıfı öğrenci, öğretmen ve katılımcı velilerimizle birlikte coşkuyla kutlandı.

Emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkürlerimizi iletiriz.

AYLA OKUTAN

OKUL MÜDÜRÜ


Diğer Haberler